Регистрация

Заявка за участие:

  Име и фамилия *

  Изберете майсторски клас: *

  Аз бих желал да участвам като: *

  Образование - учебно заведение *

  Прикачи CV файл *

  Дата на раждане:

  Адрес:

  Телефон*

  Your email *

  Националност:

  Говорими езици:

  Репертоар за корепетиция (само за музикалните специалности, а за всички останали моля добавете коя да е дума) *

  Съгласен съм с политиката за обработка на моите лични данни съгласно политиката за събиране и обработване на лични данни*.

  Таксите за участие се превеждат по банкова сметка на лятна Академия на изкуствата като всички банкови разходи са за сметка на наредителя на таксата:

  Краен срок за плащане една седмица преди началото на майсторския клас.

  Банка: БАКБ – АД – Бургас
  IBAN: BG98 BGUS 9160 1002 627800
  BIC: BGUSBGSF

  Моля натиснете бутона "Изпрати заявка за регистрация“ за да потвърдите вашата кандидатура и след това платете таксата по банкова сметка.