Устав и структура

Три неща правят лятна Академия на изкуствата уникална:

  1. Тя е първата лятна Академия на изкуствата в България, занимаващи се професионално с различни жанрове в изкуството, където младите хора общуват, живеят чрез изкуството, което правят, докосват се до голямата сцена и доказват, че за таланта граници няма.
  2. Професионалното общуване между всички участници е на друго културно ниво и това културно ниво създава елитарността на нацията.
  3. Комбинацията между природа – море и слънце и работа е огромно преимущество за преподаватели и участници.

Управителен съвет

Петя Великова – Димитрова – председател
Проф. Георги Спасов – артистичен директор на лятната Академия на изкуствата
Проф. Венко Александров
 

членове на Общото събрание:

проф. Ангел Станков
проф. Анатоли Кръстев
Мария Принц
проф. Светозар Бенчев
Георги Семов
Сдружение „Приятели на Австрия в Бургас“

Предмет на сдружението:

1.да предоставя специализирано професионално обучение в областта на изкуствата – музика, сценични изкуства, художествени изкуства, слово, кино, архитектура и други.
2.да ориентира обучение към класическите и съвременни ценности в сферата на изкуствата и културата.
3.да осигурява преподаватели – изявени имена от различни школи и направления в изкуствата.
4.да създава условия за културен обмен на младите таланти на изкуството от България и чужбина.
5.да развива професионализъм както у подрастващите, така и в хората, които се „учат цял живот“
6.да съдейства и стимулира българската школа в изкуствата
7.да организира, концерти, изложби, литературни четения и др. културни събития
8.да подкрепя чрез степендии професионалната реализация на талантливи деца и младежи включително и такива в неравностойно положение занимаващи се професионално с изкуство.
9.да си сътрудничи с български, европейски и световни културни институции.
10.да популяризира сред българските бизнес среди своята дейност и дейности свързани с изкуствата и културата.

Цели:

1.да повиши професионалното ниво при подготовката на младите дарования в областта на изкуствата.
2.участниците в лятната Академия на изкуствата да получат задълбочени познания върху различни школи и направления от преподавателите в Академията
3.чрез специализираното професионално обучение в Академията на изкуствата да съдейства за осигуряване на възможностти за комуникация между талантливи обучаващи се личности в творческа среда.
4.да популяризира постиженията на българската школа в изкуствата в чужбина чрез организирането на културни събития – изложби, концерти и др. да популяризира изкуството сред подрасващите и обществото.
5.да предоставя възможностти на българския бизнес за инвестиране в конкретни проекти свързани с изкуството и културата представени от Академията на изкуствата.